Mutatószámok

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet rendelkezései a képzőszervek számára az alábbi mutatószámok negyedévenkénti közzétételét írják elő:

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): adott időszakra, tanfolyamtípusra és képzési részre (elmélet, gyakorlat) és képző szervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, hogy a képző szerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres vizsgára a tanulóit;

Képzési Költség (KK): a képző szerv által ismert minden – a mutató számításánál a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint figyelembe veendő – olyan ellenszolgáltatás, amelyet a tanuló az adott képzés során megfizet;

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): meghatározott időszakban a képző szervek által lejelentett és megvalósult vizsgaesemények sikerességét jellemző, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám;

Az alábbi táblázatokban megtalálhatóak a képzőszervünk tevékenységére jellemző, jogszabályban előírt mutatószámok aktuális értékei:


Időszak

Kategória

ÁKÓ*
VSM**
Elmélet Gyakorlat
2018.
IV. n. év
AM  –  –
A1, A2, A  –  –
B  –
C  –
CE
D

 * A sikeres vizsga (vizsgák) letételéhez szükséges gyakorlati óraszám a kötelezően előírt óraszámhoz viszonyítva (%) [közlekedési hatóság által közzétett adat]
** A sikeres vizsga (vizsgák) száma a vizsgára lejelentett tanulók vizsgára jelentkezéseinek számához viszonyítva (%) [közlekedési hatóság által közzétett adat]


Időszak


Kategória

KK*
2018. IV. n. év AM   53 000 Ft
A1  121 000 Ft
A1 (B)    37 600 Ft
A2  143 300 Ft
A  129 800 Ft
B  199 500 Ft
C  197 700 Ft
CE    97 100 Ft
D  195 000 Ft

   * A képzést az adott negyedévben sikeresen befejező tanulók által az adott kategória megszerzésének érdekében a képzőszervnek kifizetett díjak átlagos összege (a képzést az adott negyedévben befejező tanulók hiányában a díjak árjegyzék szerinti összege) az elméleti és gyakorlati vizsgadíjakkal kiegészítve  [képzőszerv által számított/megadott adat]