Miért előnyös?


Miért előnyös?

A közúti gépjárművezetők, valamint a közlekedési szakemberek e-learning rendszerű oktatásának előnyeit nem a tantermi képzéssel szemben szeretnénk megfogalmazni, mivel ismerve a tanulók eltérő egyéni képességeit, képzettségét, készségeit és élethelyzetét hiszünk abban, hogy mindkét képzési formára szükség lehet. Hiszünk továbbá abban, hogy az elméleti képzés formájának (e-learning, vagy tanterem) megválasztását a Tanulókra lehet és kell bízni.

Az e-learning tananyagok összeállításánál a valós (nem csak a vizsgán, hanem a gyakorlati járművezetésben is jól használható) tudás megszerezhetőségére törekedtünk, így az nem nyújt megoldást azoknak, akik például a hatósági teszt kérdések bemagolásával, vagy más módon kívánnak felkészülni a hatósági vizsgára.

Az e-learning rendszerű elméleti képzés előnyei:

A képzések, tananyagok moduláris alapon épülnek föl, figyelembe véve az emberek (tanulók) egyéni – tanulással kapcsolatos – képességeit és készségeit. A képzési forma lehetővé teszi és támogatja a saját haladási ütem – egyéni képességen, időbeosztáson alapuló – megválasztását. Az elektronikus képzések egyik legfontosabb jellemzője az interaktivitás. Az oldalak közti navigációtól, a tesztek és feladatok elektronikus kitöltésén át az azonnali kiértékelésig sokféle módon használjuk ki az interaktivitásban rejlő lehetőségeket. A tananyagok a multimédia adta további lehetőségek kihasználásával sokrétű oktatási formát, kompetenciafejlesztést tesznek lehetővé. Az e-tanulás nagyszámú tanulóhoz egyidejűleg, egységes követelményrendszer mellett, a tanulás hatékonyságának mérését biztosítva tudja eljuttatni az ismeretet, a tudást.

Szakértőink az e-learning nyújtotta speciális lehetőségeket kihasználva – szakítva a több évtizedes hazai gyakorlattal – a nem hivatásos kategóriáknál a tananyagok tematikáját, módszertanát úgy alakították ki, hogy az megfeleljen a fejlett világ (döntően az angolszász országok) tudományos és tapasztalati eredményeinek. Ennek köszönhetően a közlekedési alapismeretek (KRESZ, műszak, vezetéselmélet) esetében az ismeretanyagok elkülönített oktatása helyett, didaktikailag ezen ismeretek egymásra épülését is bemutatjuk a tanulóknak. Ezen tananyagok vonatkozásában az egyszerűbb ismeretektől haladunk a bonyolultabb ismeretek, összefüggések felé. Biztosak vagyunk abban, hogy a valós forgalmi helyzetekben ezen ismeretek együttes alkalmazási képességének kiemelt jelentősége van.

A tanulók szemszögéből:

A közúti gépjárművezető képzésekre jelentkező tanulók túlnyomó többsége (a „B†kategóriás képzésre jelentkezők 88%-ának életkora 17-25 év között van) magas színvonalon elsajátította már az informatikai ismereteket (számítógép-kezelés, internet használat stb.) és a felmérések szerint igényli és használja is az informatika és az internet által nyújtott lehetőségeket, szolgáltatásokat. Az informatikát készség szinten kezelők tanulási, ismeretszerzési szokásai megváltoztak és egyre inkább és egyre gyorsuló ütemben az internetes, multimédiás tartalmak felé tolódnak el. Másrészről a közlekedési szakemberek képzéseiben (pl. GKI) résztvevő tanulók jelentős száma feszes időbeosztásban, keményen dolgozik. Számukra az e-learning rendszerű képzés szabálykövető magatartás esetén sok esetben az egyetlen választható képzési forma.

https://pharmacie-erection.com/kamagra-100-mg

A tanulók szemszögéből azonosított legjelentősebb értékek, sajátosságok összefoglalása:

  • jól illeszkedik a tanulók többségének a képzéssel kapcsolatos elvárásaihoz, az ismeretszerzéssel kapcsolatos szokásaikhoz
  • a rendszer azonnali visszajelzéseket és kiértékelést, biztosit a tanulók számára és ezáltal, (tekintettel az önellenÅ‘rzÅ‘ tesztek nagy számára) biztosított a megszerzett tudás szintjének folyamatos és objektív visszacsatolása
  • a már elvégzett tananyagrészek tetszÅ‘leges számban újra tanulhatóak, a tesztek tetszÅ‘leges számban ismételhetÅ‘ek
  • az e-learning rendszerű képzések kedvezÅ‘ áron érhetÅ‘ek el