Miért előnyös?

Miért előnyös?

A közúti gépjárművezetők, valamint a közlekedési szakemberek e-learning rendszerű oktatásának előnyeit nem a tantermi képzéssel szemben szeretnénk megfogalmazni, mivel ismerve a tanulók eltérő egyéni képességeit, képzettségét, készségeit és élethelyzetét hiszünk abban, hogy mindkét képzési formára szükség lehet. Hiszünk továbbá abban, hogy az elméleti képzés formájának (e-learning, vagy tanterem) megválasztását a Tanulókra lehet és kell bízni.

Az e-learning tananyagok összeállításánál a valós (nem csak a vizsgán, hanem a gyakorlati járművezetésben is jól használható) tudás megszerezhetőségére törekedtünk, így az nem nyújt megoldást azoknak, akik például a hatósági teszt kérdések bemagolásával, vagy más módon kívánnak felkészülni a hatósági vizsgára.

Az e-learning rendszerű elméleti képzés előnyei:

A képzések, tananyagok moduláris alapon épülnek föl, figyelembe véve az emberek (tanulók) egyéni – tanulással kapcsolatos – képességeit és készségeit. A képzési forma lehetővé teszi és támogatja a saját haladási ütem – egyéni képességen, időbeosztáson alapuló – megválasztását. Az elektronikus képzések egyik legfontosabb jellemzője az interaktivitás. Az oldalak közti navigációtól, a tesztek és feladatok elektronikus kitöltésén át az azonnali kiértékelésig sokféle módon használjuk ki az interaktivitásban rejlő lehetőségeket. A tananyagok a multimédia adta további lehetőségek kihasználásával sokrétű oktatási formát, kompetenciafejlesztést tesznek lehetővé. Az e-tanulás nagyszámú tanulóhoz egyidejűleg, egységes követelményrendszer mellett, a tanulás hatékonyságának mérését biztosítva tudja eljuttatni az ismeretet, a tudást.

Szakértőink az e-learning nyújtotta speciális lehetőségeket kihasználva – szakítva a több évtizedes hazai gyakorlattal – a nem hivatásos kategóriáknál a tananyagok tematikáját, módszertanát úgy alakították ki, hogy az megfeleljen a fejlett világ (döntően az angolszász országok) tudományos és tapasztalati eredményeinek. Ennek köszönhetően a közlekedési alapismeretek (KRESZ, műszak, vezetéselmélet) esetében az ismeretanyagok elkülönített oktatása helyett, didaktikailag ezen ismeretek egymásra épülését is bemutatjuk a tanulóknak. Ezen tananyagok vonatkozásában az egyszerűbb ismeretektől haladunk a bonyolultabb ismeretek, összefüggések felé. Biztosak vagyunk abban, hogy a valós forgalmi helyzetekben ezen ismeretek együttes alkalmazási képességének kiemelt jelentősége van.

A tanulók szemszögéből:

A közúti gépjárművezető képzésekre jelentkező tanulók túlnyomó többsége (a „B” kategóriás képzésre jelentkezők 88%-ának életkora 17-25 év között van) magas színvonalon elsajátította már az informatikai ismereteket (számítógép-kezelés, internet használat stb.) és a felmérések szerint igényli és használja is az informatika és az internet által nyújtott lehetőségeket, szolgáltatásokat. Az informatikát készség szinten kezelők tanulási, ismeretszerzési szokásai megváltoztak és egyre inkább és egyre gyorsuló ütemben az internetes, multimédiás tartalmak felé tolódnak el. Másrészről a közlekedési szakemberek képzéseiben (pl. GKI) résztvevő tanulók jelentős száma feszes időbeosztásban, keményen dolgozik. Számukra az e-learning rendszerű képzés szabálykövető magatartás esetén sok esetben az egyetlen választható képzési forma.

A tanulók szemszögéből azonosított legjelentősebb értékek, sajátosságok összefoglalása:

  • jól illeszkedik a tanulók többségének a képzéssel kapcsolatos elvárásaihoz, az ismeretszerzéssel kapcsolatos szokásaikhoz
  • a rendszer azonnali visszajelzéseket és kiértékelést, biztosit a tanulók számára és ezáltal, (tekintettel az önellenőrző tesztek nagy számára) biztosított a megszerzett tudás szintjének folyamatos és objektív visszacsatolása
  • a már elvégzett tananyagrészek tetszőleges számban újra tanulhatóak, a tesztek tetszőleges számban ismételhetőek
  • az e-learning rendszerű képzések kedvező áron érhetőek el

A családok, munkáltatók és a társadalom szemszögéből:

Az e-learning elméleti képzések teljes körű elvégzését a rendszer mindenképpen kikényszeríti (az elméleti tanfolyam teljes körű elvégzéséig nem állítja ki a képzési igazolást!!), ezáltal ezen képzési formánál nem lehetséges a tananyag teljes körű megtanulása, megértése nélkül a képzés elvégzése.

Mivel a közlekedés veszélyes üzem, a való világban bármikor előfordulhat, hogy az egyes közlekedési szituációkban másodpercek töredéke alatt kell a gépjármű vezetőjének emberi sorsokat hosszútávon, vagy örökre befolyásoló döntéseket hoznia. Ezért az e-learning rendszerű elméleti képzés során megszerzett magabiztos és garantált színvonalú elméleti tudással biztosítható, hogy a leendő gépjármű vezető meg tudja óvni családjának, barátainak, és a közlekedés többi résztvevőjének testi épségét és a rájuk bízott – sok esetben óriási értékű – vagyontárgyakat.

Az autós iskolák szemszögéből:

A legtöbb iskola találkozott már azzal a problémával, hogy a képzés iránt érdeklődők nem hajlandóak 2-3 hetet várni a következő elméleti tanfolyam indításáig, és inkább más képzőszervet választanak. Vitathatatlan tehát az e-learning rendszerű képzés azon előnye, hogy a képzésre jelentkező tanulókkal bármikor meg lehet kötni a képzési szerződést és a tanuló azonnal meg tudja kezdeni az elméleti képzését.

Az iskolák szemszögéből azonosított legjelentősebb értékek, sajátosságok összefoglalása:

  • az e-learning rendszerű képzések jól illeszkednek a tanulók egyre nagyobb számának képzéssel kapcsolatos elvárásaihoz, az ismeretszerzéssel kapcsolatos szokásaikhoz, ezért az ezt kínáló képzőszervek új piaci lehetőséghez jutnak
  • az e-learning rendszerű képzéseknek – az E-Educationak fizetett alvállalkozói díjon kívül – nincs semmilyen plusz költsége (oktató, terem, demonstrációs eszközök, stb.), illetve plusz adminisztrációja (pl. napló, jelenléti ív stb.)
  • az e-learning rendszerű képzési díja(ka)t a tanuló felé szabadon meghatározhatja a képzőszerv, így jól kalkulálhatóak a költségek és a haszon
  • az e-learning rendszerű képzésekre történő folyamatos beiskolázásából fakadóan a gyakorlati képzések is jobban eloszlanak
  • a gyakorlati oktatók az elméleti tananyagot összefüggéseiben is jól ismerő tanulókkal kezdhetik meg a gyakorlati képzést