Együttműködés

Együttműködés

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. alvállalkozóként vállalja a partner autósiskoláknál teljes képzésre jelentkezett tanuló elméleti e-learning képzését. Az E-Educatióval szerződéses jogviszonyban levő képzőszervek az e-Titán rendszeren keresztül tudják tanulóikat regisztrálni az e-learning rendszerű képzésekre. Ugyanitt nyílik lehetőség az előrehaladás nyomon követésére. Az e-Titán rendszer ezen funkcióinak használata az autósiskolák számára díjmentes, fizetniük csak a tanulóik részére megrendelt elméleti képzésért kell.
Mivel az E-Educatio nem kerül közvetlen jogviszonyba az e-learning képzésre regisztrált tanulóval, ezért a tanulóval kapcsolatos összes adminisztráció (pl. a képzési szerződés megkötése) a szerződött iskola feladata.